Bidbook West Betuwe

Huidige Bidbook

Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente West Betuwe een feit. Onze nieuwe gemeente, 26 dorpen. Op weg daar naartoe wil de gemeente samen met alle inwoners een agenda voor de toekomst opstellen. Alle input wordt verwerkt in een Bidbook dat eind 2018 aan de huidige gemeenteraden aangeboden wordt. Dit Bidbook dient als een leidraad voor de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe. Zo zien onze 26 dorpen er uit en zo denken de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de toekomst van hun leefomgeving en de gemeente West Betuwe. Met het Bidbook kan de nieuwe gemeenteraad zich vanaf de start van de nieuwe gemeente zo optimaal mogelijk inzetten voor haar inwoners.

Woensdag 18 april 2018 was er in Verenigingsgebouw de Schakel een voorlichtingsavond over het bidbook. Opening en slotwoord waren van wethouder Niko Wiendels. Odile Jansen van ‘Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen’ was door de Dorpsraad uitgenodigd. En natuurlijk was ook onze dorpsambtenaar Annemieke Gerris er. Het werd een dynamische avond. De volle zaal, af en toe verdeeld in werkgroepen (Gezondheid en veilige leefomgeving; Wonen en werken; Identiteit en saamhorigheid; Zorg, welzijn en voorzieningen) besprak wensen, ideeën, knelpunten en vragen. De inwoners kregen dukaten die ze konden verdelen over de voor hen belangrijkste punten.