Kernagenda

Geachte bewoners,

Acquoy 28-06-2021.

Acquoy 26-03-2021.

Betreft; Kernagenda Acquoy.

Werkgroep Kernagenda Acquoy.

Hierbij een kleine update over hoe het er voor staat bij de Kerngroep Acquoy. Op dit moment is er een vrij compleet beeld over de wensen en dromen van de inwoners, hierop vindt nu samen met de gemeente een inventarisatie plaats over de uitvoerbaarheid en (financiële) haalbaarheid van de aangegeven punten.

Het plan is om deze lijst op 01-07-2021 klaar te hebben en dan zullen deze punten nog een keer gedeeld worden met het dorp om te bepalen welke punten het meeste draagvlak hebben. De uitkomst hiervan vormt dan de “Kernagenda Acquoy” en deze punten zullen we dan als eerste proberen te realiseren.

De overgebleven punten zullen niet verloren gaan maar zullen op een later tijdstip nog eens bekeken worden op haalbaarheid.

Met vriendelijke groet,