Kooise 50+ Soos

Gezellige activiteiten voor senioren en ouderen uit Acquoy om elkaar te ontmoeten. Deze activiteiten worden georganiseerd door Corrie Bullee (0345-849473), Gerda Dijk (0345-712034), Anna Verstegen (0345-681959) en Lia Bullee (0345-681868).

Nadat de vrouwenvereniging in 2006 ‘ter ziele’ was gegaan bleef de behoefte tot een vorm van regelmatig onderling contact onder een aantal ouderen bestaan. Om die reden is in september 2007 de ‘Ouderensoos’ in het leven geroepen. De senioren komen om de twee weken bijeen in dorpshuis De Schakel. Hoewel een ieder van gevorderde leeftijd welkom is, menen een aantal dorpelingen nog niet tot deze categorie te behoren; ook al zijn ze de 80 jaren gepasseerd. Gezamenlijke maaltijden, bingo, lezingen en voordrachten, een excursie of een uitstapje behoren tot de activiteiten. Op 28 september 2017 vierden de soosleden hun tienjarig bestaan.