Stichting GAF (Gasthuis Armenfonds)

De Stichting GAF (Gasthuis Armenfonds) is in 2005 opgericht en is een formele voortzetting van het aloude Gasthuis Armen Fonds te Acquoy. De oprichtingsdatum daarvan is onbekend maar komt in de archieven van o.a. de gemeente Geldermalsen en de Provincie Gelderland al voor in het jaar 1750. De stichting ontvangt jaarlijks pachtinkomsten van een stuk grond.

De doelstelling van de Stichting hebben wij als volgt omschreven:

  • Financieel ondersteunen van minderbedeelden
  • Ondersteunen van verenigingsleven en activiteiten van algemeen belang vanuit het dorp
  • Ondersteunen van acties die de leefbaarheid verbeteren.

Het bestuur bestaat uit Willy de Bruyn- van Dijk (voorzitter), Estéban van Zeijl (penningmeester) en Frank Klaasen (secretaris, Lingedijk 114).