Uitleg dorpsplan

Wat is een dorpsplan?
Het dorpsplan verwoordt de kijk van inwoners op belangrijke thema’s voor Acquoy:

  • Wonen & Werken
  • Zorg, Welzijn & Voorzieningen
  • Identiteit & Saamhorigheid
  • Gezonde & Veilige Leefomgeving

Een dorpsplan beschrijft hoe een dorp er over 5, 10 of 20 jaar uitziet. Daarvoor zijn lange termijnplannen nodig waarbij wellicht hulp van de gemeente gewenst is maar zeker ook een plan van aanpak op korte termijn. Korte termijnplannen zijn een aantal realistische en haalbare ideeën die redelijk snel en gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Waarom een dorpsplan?
De dorpsraad is als klankbord voor de inwoners van Acquoy en gesprekspartner van de gemeente een uitstekend platform om een visie voor het dorp te ontwikkelen. Door deze visie te verwoorden in een dorpsplan weet de gemeente dat er draagvlak is voor wensen en ideeën en heeft het de garantie dat er een visie voor de lange(re) termijn ligt.

Wat is het voordeel van een dorpsplan?
Een goed opgesteld dorpsplan laat de gemeente weten wat een dorp wil. De gemeente kan er rekening mee houden bij het vaststellen van nieuw beleid. Het maken van een dorpsplan zorgt voor verbindingen tussen groepen mensen in het dorp en een dorpsplan laat zien wat er leeft onder de dorpsbewoners. De inwoners weten welke thema’s aandacht krijgen en kunnen zelf bepalen aan welk onderdeel ze verder willen mee (uit)werken, meedenken en meehelpen met de uitvoering.

Op donderdagavond 22 november 2018 is het Dorpsplan gepresenteerd aan de inwoners van Acquoy in de Schakel. Er konden vragen gesteld worden en gewenste aanvullingen cq veranderingen doorgegeven. Het belangrijkste blijft dat we als dorp achter een plan staan dat we samen gaan uitvoeren. “Samen dóór Acquoy, Samen vóór Acquoy”

Wat nu?
Nieuwe input wordt verwerkt en aangeboden aan de vormgever. Iedere inwoner zal een gedrukt exemplaar van het dorpsplan ontvangen in de vorm van een uitvouwbare plattegrond van Acquoy met de speerpunten. Deze wordt ook half december officieel aan de gemeente aangeboden. Het volledige dorpsplan met actielijsten komt op de website te staan. Laten we aan de slag gaan!