Bidbook

Datum/Tijd
Data - 10-09-2018


Per 1 januari 2019 zal onze gemeente Geldermalsen, samen met Neerijnen en Lingewaal, fuseren tot de nieuwe gemeente ‘West Betuwe’. Nu heeft de gemeente Geldermalsen aan alle dorpskernen, dus ook aan Acquoy, gevraagd ter voorbereiding op dit samengaan een bidbook te maken. Maar wat is dat, een bidbook? Het is simpel gezegd een visitekaartje van het dorp. Daarop staat wat het dorp is en wat het wil. Dus wat wij zijn en wat wij willen. Een stempel die in de diversiteit van de nieuwe, grotere gemeente onze identiteit moet tonen. Dit visitekaartje wordt in de vorm van enkele pagina’s tekst en foto’s, samen met de pagina’s van de overige 25 dorpen en kernen van ‘West Betuwe’ in een boek gevoegd dat in december 2018 door de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente West Betuwe wordt aangeboden. Het zal de nieuwe gemeenteraad houvast geven bij haar taak.

Woensdag 18 april was er in de Schakel een voorlichtingsavond over het bidbook. Opening en slotwoord waren van wethouder Niko Wiendels. Odile Jansen van vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen was door ons bestuur uitgenodigd. En natuurlijk was ook onze dorpsambtenaar Annemieke Gerris er. Het werd een dynamische avond. De volle zaal, af en toe verdeeld in werkgroepen (Gezondheid en veilige leefomgeving; Wonen en werken; Identiteit en saamhorigheid; Zorg, welzijn en voorzieningen) besprak wensen, ideeën, knelpunten en vragen.