Restauratie van de muur rondom het kerkhof en de kerk

Datum/Tijd
Data - 16-05-2018


Deze week is begonnen met een grondige restauratie van de muur rondom het kerkhof en de kerk! De muur was op diverse plaatsen gescheurd en beschadigd, wat natuurlijk geen fraai gezicht was. Kortom, de hoogste tijd voor een restauratie. De muur wordt eerst gereinigd en daarna met traditionele materialen in ere hersteld.

Een restauratie brengt kosten met zich mee. Dankzij een financiële bijdrage van de Stichting Rommelmarkt Acquoy is het mogelijk gemaakt om deze restauratie uit te laten voeren.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van kerkrentmeesters,
Hans de Jong