Nieuwsbrief nummer 1 – 22 december 2017

Beste Kooisen / inwoners van Acquoy,

Zoals u weet is er in november jongstleden een dorpsraad opgericht met het doel de belangen van de inwoners van Acquoy te behartigen. Voor de oprichting van de Kooise Dorpsraad is door de initiatiefnemers een tijdelijk bestuur gekozen. Nu de oprichting van de ‘Vereeniging Kooise Dorpsraad’ voltooid is (waarmee alle inwoners van Acquoy lid zijn) zal het tijdelijke bestuur plaatsmaken voor een bestuur dat gekozen is door haar leden.

Algemene ledenvergadering en verkiezingen
Die verkiezingen voor een nieuw bestuur vinden plaats tijdens de eerste algemene ledenvergadering op donderdag 25 januari 2018, ’s avonds tussen 20:00 en 22:00 uur in de Schakel. Tot één week voor de vergadering is het mogelijk om je verkiesbaar te stellen voor een bepaalde functie, voorzitter, secretaris, penningmeester of sturend lid. Dat kan door een email te sturen naar info@kooisedorpsraad.nl Tijdens de vergadering op 25 januari wordt de lijst van kandidaten bekend gemaakt door de voorzitter. De procedure wordt daarop toegelicht en de verkiezingen volgen.

Het bestuur
Er zal een bestuur van maximaal 20 leden worden gekozen, tenzij dit tijdens de vergadering wordt aangepast. Uit het bestuur zal een dagelijks bestuur van 4 leden worden gevormd. Het bestuur zal 4 maal per jaar vergaderen; het dagelijks bestuur onregelmatig. De taak van het bestuur is het beheren van doelen en bepalen van beleid; voorzitter, secretaris en penningmeester vallen onder het dagelijks bestuur. Voor uitwerking van initiatieven zullen per initiatief werkgroepen worden gevormd. De werkgroepen vallen dus buiten het bestuur, hoewel bestuursleden natuurlijk wel in een werkgroep kunnen zitten.

Website
Het tijdelijke bestuur heeft zich ook tot taak gesteld vóór de verkiezingen een website te lanceren, om samen makkelijk informatie te kunnen uitwisselen. Deze website wordt op de avond van de verkiezingen gepresenteerd en toegelicht. Behalve algemene informatie over het dorp is er ruimte voor informatie over de werkgroepen en ook staat op de website een agenda voor het vermelden van openbare activiteiten. De website is nu al toegankelijk! Zie www.kooisedorpsraad.nl

Nieuwe burgemeester
Een van de eerste taken van het dagelijks bestuur is op donderdag 15 februari a.s. Dan komt de nieuwe burgemeester Jeroen Staatsen, en zal het dagelijks bestuur hem Acquoy laten zien. Jeroen Staatsen treedt 2 januari 2018 in zijn nieuwe functie. Na een wandeling door het dorp wordt er in de Schakel koffie gedronken waarbij alle inwoners van harte zijn uitgenodigd om met de burgemeester kennis te maken.

Fijne feestdagen en Kooise groet,
de initiatiefnemers – het tijdelijke bestuur,
Christoph Blans, Gerard de Bruijn, Lia Bullee, Mark van den Baar, Henk Dijk, Cor van Dijk. Riet den Hartog, Koen den Hartog, Cees de Jongh, Kathinka de Jongh, Thijs de Jong, Leen van Ochten, Ton Philipsen, Doekle Terpstra, Erwin Verbeek, Anne-ie Visser, Charlotte Vonk