Nieuwsbrief nummer 2 – 23 april 2018

Beste Kooisen / inwoners van Acquoy,

Dit is de tweede nieuwsbrief van de Kooise Dorpsraad. We bestaan inmiddels een half jaar en sinds december is er het nodige gebeurd. Belangrijkste moment was wel de eerste algemene ledenvergadering van 25 januari jl. waarbij alle inwoners van Acquoy waren uitgenodigd. Tijdens de vergadering is door de aanwezige leden een bestuur gekozen dat de taken van het tijdelijk bestuur heeft overgenomen. Ook is aansluitend het dagelijks bestuur (DB) bekend gemaakt.

Nieuw bestuur
Het nieuwe Bestuur en DB hebben inmiddels al meerdere malen vergaderd. Daarbij zijn lopende zaken van het tijdelijk bestuur opgepakt en nieuwe plannen op touw gezet, zo zijn inmiddels ook verschillende werkgroepen ontstaan.

Tot nu toe heeft de Kooise Dorpsraad het volgende tot stand gebracht:
Er is een website opgezet met informatie en de mogelijkheid om zelf informatie toe te voegen. Zo kan iedereen altijd makkelijk op de hoogte worden gehouden van wat er in Acquoy gaande is. Ook de nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd (als je deze nieuwsbrief niet per e-mail hebt ontvangen stuur dan je e-mail-adres naar info@kooisedorpsraad.nl). Voorlopig wordt de nieuwsbrief ook huis-aan-huis bezorgd, zodat we er zeker van zijn dat iedereen hem ontvangt.

Binnenkort wordt bij de Schakel een AED geplaatst, een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Hiermee kunnen levens worden gered. Cursussen reanimatie waarbij inwoners extra informatie krijgen over het gebruik van de AED zijn in voorbereiding.

Een WhatsApp-groep Buurtpreventie is opgericht. Dit is een manier om elkaar makkelijk te waarschuwen bij onraad en in nood. Iedereen kan zich makkelijk bij onze WhatsApp-groep Buurtpreventie aansluiten. Nog niet aangemeld? Stuur een mail naar info@kooisedorpsraad.nl Bij de toegangswegen van het dorp zijn borden geplaatst waarop staat dat de inwoners via WhatsApp Buurtpreventie beveiligd zijn.

De volgende werkgroepen zijn opgericht:

 • Verenigingsleven
 • Veiligheid/verkeer/openbare ruimte
 • Social media/WhatsApp/website
 • Welzijn en zorg/gemeenschap/welkomstcomité
 • Feestcommissie
 • AED/EHBO
 • 3e geldstroom
 • Acquoy CO2 neutraal
 • Historisch Acquoy
 • Cultuur

De werkgroepen zijn inmiddels druk aan de gang, zowel met het in kaart brengen van behoeftes, als het maken van plannen, en het uitvoeren daarvan. Hierover verderop meer. Iedereen is welkom en wordt opgeroepen om met werkgroepen mee te doen en nieuwe initiatieven zijn natuurlijk ook zeer welkom. Stuur een e-mail naar info@kooisedorpsraad.nl

Verschillende subsidieaanvragen zijn gedaan. Daarbij gaat het om: aanvraag voor een leefbaarheidsgeld van € 5.000 voor het initatief ‘Huiskamer van Acquoy’; aanvraag voor een leefbaarheidsgeld van € 10.000 voor het plan ‘Kooise Verbroedering’; aanspraak op dorpsgeld ter hoogte van € 9.000; subsidie voor het dorpsplan van € 7.500; en een aanvraag voor ‘een aandeel in de Betuwe’, een initiatief van de Rabobank.

Lees verderop in de nieuwsbrief hoe u kunt helpen aanvragen voor de leefbaarheidsbudgetten en ‘een aandeel in de Betuwe’ een succes te laten worden.

Wat zijn de nieuwe plannen
Om de wensen en behoeften van iedereen goed te kunnen vervullen zijn er werkgroepen opgericht. Er kunnen altijd nieuwe groepen bij komen en er zullen ook werkgroepen verdwijnen, bijvoorbeeld als ze hun doel bereikt hebben. Andere zullen waarschijnlijk blijven bestaan.
Alles in de Dorpsraad is pril, maar om een idee te geven van wat de werkgroepen doen, enkele voorbeelden:

 • De werkgroep veiligheid/verkeer/openbare ruimte heeft een verzoek ingediend voor aanpassingen aan de provinciale weg;
 • De werkgroep AED/EHBO heeft het plan van het bestuur uitgevoerd om tot de huur van een AED te komen;
 • De werkgroep 3e geldstroom is bezig in kaart te brengen hoe verenigingen en inwoners van Acquoy makkelijker bij subsidiebronnen e.d. voor projecten kunnen komen.
 • De werkgroep Welzijn en zorg/gemeenschap/welkomstcomité is bezig met onderzoek naar / en bezoek aan kwetsbare inwoners van Acquoy om gerichte hulp aan te kunnen bieden.
 • In verband met de leefbaarheidsgelden zijn ook plannen gemaakt voor een ‘Huiskamer’ in Acquoy. Als het lukt om de subsidiegelden binnen te krijgen zal de Schakel wekelijks een dagdeel voor alle inwoners open zijn, gewoon om elkaar even te ontmoeten en bij te praten. Er kan wat gedronken worden. Er komt een computer voor wie iets wil opzoeken, en er komt een boekenkast om de huiskamersfeer extra te onderstrepen.

Over alle plannen en de vorderingen ervan zullen steeds de nieuwtjes op de website te vinden zijn. Zodra de Kooise huiskamer een feit is kun je ook daar alles op de computer nalezen.


Doe mee
Zoals gezegd zijn de werkgroepen er voor iedereen om mee te doen. Meedoen staat niet gelijk aan een zware taak en er veel tijd in steken. Vaak gaat het om samen naar een plan of probleem kijken, samen iets bedenken, en wie zich geroepen voelt helpt bij het tot stand brengen. Over meedoen gesproken: de werkgroep Verenigingsleven is druk bezig, waar nodig bestaande verenigingen door steun meer leven in te blazen. Bij veel verenigingen is veel animo, maar ontbreekt het nog aan andere enthousiaste dorpsgenoten die willen meedoen. Met name bij de Speeltuinvereniging (contactpersoon Lia Bullee); ‘WhatsApp Reanimatie’ (onderdeel van de werkgroep AED/EHBO – contactpersoon Kathinka de Jongh); de Rommelmarkt (contactpersoon Regina de Jongh); en fort Asperen, dat weer open is (contactpersoon Chris de Jong), zijn veel mensen welkom. Kijk op de website bij ‘Organisaties’ of bij ‘Dorpsraad’ voor informatie. De Kooise Dorpsraad zelf heeft een vrije plek in de kascommissie. Meld u!

Nog meer plannen
Per 1 januari 2019 zal onze gemeente Geldermalsen, samen met Neerijnen en Lingewaal, fuseren tot de nieuwe gemeente ‘West Betuwe’. Nu heeft de gemeente Geldermalsen aan alle dorpskernen, dus ook aan Acquoy, gevraagd ter voorbereiding op dit samengaan een bidbook te maken. Maar wat is dat, een bidbook? Het is simpel gezegd een visitekaartje van het dorp. Daarop staat wat het dorp is en wat het wil. Dus wat wij zijn en wat wij willen. Een stempel die in de diversiteit van de nieuwe, grotere gemeente onze identiteit moet tonen.
Afgelopen woensdag 18 april was er in de Schakel een voorlichtingsavond over het bidbook. Een verslag van de avond wordt uitgewerkt om in september a.s. nogmaals in de Schakel met zoveel mogelijk inwoners de concepttekst te bespreken. Zodra de datum bekend is, vindt u deze in de agenda op de website.

Stemmen voor de plannen van de Kooise Dorpsraad
We vragen iedereen nadrukkelijk om te stemmen voor de plannen van de Kooise Dorpsraad. Het stemmen gaat om

 • Leefbaarheidsbudget ‘Huiskamer van Acquoy’ € 5.000
 • Leefbaarheidsbudget ‘Kooise Verbroedering’ € 10.000

Voor de leefbaarheidsbudgetten geldt: hoe meer stemmen, hoe meer kans dat we ze krijgen. We hopen dat iedereen stemt en dat we zo sterk worden. Stemmen kan op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget


Rabobank ‘een aandeel in de Betuwe’
Hier geldt: hoe meer stemmen hoe meer geld. Vorig jaar was elke stem € 34 waard. Deze stem kan iedereen die een rekening bij de Rabobank heeft uitbrengen door heel eenvoudig (gratis) lid van de Rabobank Betuwe West te worden. Stemmen kan op www.rabowestbetuweleden.nl
Voor de leefbaarheidsbudgetten kan nog tot eind mei gestemd worden, voor ‘een aandeel in de Betuwe’ slechts tot eind april, wees dus snel! Voor mensen die geen computer/internetaansluiting hebben is het mogelijk om zaterdagmiddag 28 april tussen 16:00 en 18:00 uur in de Schakel te stemmen. De uitslagen verschijnen natuurlijk op de website, net zoals al het overige nieuws.

Kooise opschoondag
Tot slot ‘hot news’ van de werkgroep Veiligheid/verkeer/openbare ruimte: zaterdag 19 mei is vanaf 13:30 uur een opschoondag georganiseerd. Iedereen die wil, kan meehelpen Acquoy van zwerfafval te verlossen. Het nodige materieel, zoals handschoenen en prikstokken, ligt klaar. Na afloop wacht iedereen een drankje en bittergarnituur bij Theo in tapperij Lingezicht. Meld je voor 12 mei aan (contactpersoon Monique Daam, telefoon 680505)


Hartelijke groet van het bestuur,

Mark van den Baar (Voorzitter), Erwin Verbeek (Vicevoorzitter), Bernadette Harperink (Secretaris), Christoph Blans (Penningmeester), Gerard de Bruijn, Lia Bullee, Monique Daam, Jisk Drijver, Cor van Dijk, Leo de Graaf, Kathinka de Jongh, Teunis Roode, Charlotte Vonk.